DJ Tiesto

Gizlilik Politikamız

Biz Kimiz?

Son güncellenme: 01/05/2023

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biletino Blog (Taglon Teknoloji Yazılım ve Ürün Gel. San. ve Tic. A.Ş.), veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksiumum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Veriler

Biletino Blog; Google Analytics, Google Search Console, Bing Webmaster, Microsoft Clarity, Yandex Metrica gibi üçüncü taraf araçları kullanarak, Biletino Blog’u ziyaret eden kullanıcılar hakkında çeşitli veriler toplayabilir. Bu veriler arasında, kullanıcıların IP adresi, ziyaret süresi, ziyaret edilen sayfalar, işletim sistemi ve tarayıcı türü gibi teknik bilgiler yer alabilir.

Ayrıca, Biletino Blog’un Rank Math SEO eklentisi, Site’nin SEO performansını izlemek için bazı veriler toplar. Bu veriler arasında, kullanıcıların arama sorguları, Biletino Blog’da veya Biletino.com’da tıkladıkları sayfalar ve etkileşimleri gibi SEO verileri yer alabilir.

Çerezler

Site, çerezler kullanarak kullanıcıların Site’yi daha verimli bir şekilde kullanmalarına olanak tanır. Çerezler, kullanıcıların Site’de yaptığı işlemleri hatırlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirir. Kullanıcılar, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri engelleyebilirler. Ancak, çerezlerin engellenmesi, Site’nin bazı özelliklerinin düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Veri Paylaşımı

Biletino Blog, toplanan verileri üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabilir. Ancak, bu veriler Biletino tarafından sunulan hizmetlerin sunulması ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

Biletino Blog, kanunen zorunlu olduğu durumlarda kullanıcı verilerini yetkili makamlarla paylaşabilir. Bunun yanı sıra, kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda, kullanıcıların kişisel verileri, kanunen izin verildiği ölçüde, diğer kullanıcılarla paylaşılabilir.

Bağlantılar

Site, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar verebilir. Bu bağlantılar, kullanıcıların ilgisini çekebilecek içeriklere erişmelerine olanak tanır. Ancak, bağlantı verilen web sitelerinin gizlilik politikalarından Blog sorumlu değildir.

Güvenlik

Biletino Blog kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemler arasında, kullanıcı verilerinin yetkisiz erişime karşı korunması, verilerin doğru ve güncel tutulması, verilerin kaybolmasını veya zarar görmesini önlemek için yedekleme yapılması yer alabilir.

Ancak Biletino Blog, güvenlik önlemlerinin tam olarak etkili olabileceğini garanti etmez. Kullanıcılar, Biletino Blog’a giriş yaparak, kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda bazı risklerin olduğunu kabul ederler.

Değişiklikler

Biletino Blog, bu Gizlilik Sözleşmesi’nde zaman zaman değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler, Biletino Blog Gizlilik Sözleşmesi sayfasında yayınlanarak kullanıcıların bilgisine sunulur.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle [email protected] e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.